Genel Anestezi ve Sedasyon

Hastaya uygulanacak diş tedavisi belirendikten sonra, bazı sedatif, sarkotik analjezik ve bazen hipnotik bir ilacın ...

Dentistanbul Diş Hastanesi’nde, 10 yataklı servisimiz ve tam teşekküllü ameliyathanemiz mevcut olup genel anestezi veya sedasyon ile cerrahi (diş çekimi, diş eti tedavisi , implant, kemik grefti, kemik kisti vb.) ve cerrahi olmayan (diş dolgusu, kanal tedavisi vb.) tedaviler uygulanmaktadır.
 
Sedasyon Nedir?
 
Hastaya uygulanacak diş tedavisi belirendikten sonra, bazı sedatif(diyazem benzeri), sarkotik analjezik(morfin benzeri) ve bazen hipnotik bir ilacın kombinasyonu ile hasta rahatlatılır ve kısa bir amnezi (unutkanlık) sağlanıp, lokal anestezi ile hastanın diş tedavisi kısa sürede tamamlanır.
 
Genel Anestezi Nedir?
 
Halk dilinde narkoz diye bilinen genel anestezi başlıca üç grup ilaç kombinasyonu ile sağlanır.
- Hipnotik ilaçlar yardımı ile hastanın geçici şuur kaybı,
- Narkotik analjezikler uygulanarak(morfin benzeri ağrı kesiciler) hasta bilinçsiz olsa bile ağrısız bir operasyon geçirmesi, - Kas gevşetici ilaçlar(kürar) ile vücuttaki tüm kaslar gevşetilerek rahat bir cerrahi ortam sağlanır. Kas gevşeticilerin kullanımı ile tüm kaslar, solunumu sağlayan solunum kasları dahil olmak üzere, geçici olarak felç olur ve endotrakeal tüp dediğimiz steril olan küçük bir tüp, hastanın nefes borusuna (trakea) yerleştirilerek hastanın solunumu, anestezi uzmanı kontrolünde anestezi cihazı (solunum cihazı) ile sağlanır.
 
Anestezi Komplikasyonları
 
Tıptaki gelişmeler sayesinde, anestezide kullanılan ilaçların yan etkileri oldukça aza indirgenmiş olup, vücuttan hızla atılmaktadırlar. Ayrıca günümüzde mevcut medikal teknoloji ile gerek anestezi cihazları gerek hasta monitorizasyonu ile hastaların tüm vital bulguları çok yakından takip edilebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı anestezi, uygun şartlarda deneyimli uzmanlar tarafından yapıldığı sürece, anesteziye (genel veya sedasyon) bağlı oluşan komplikasyonlara oldukça az rastlanılmaktadır. Hastalarımızın anestezi öncesi en az 8 saat aç olmaları gereklidir.
 
Pre-op Anestezi Muayenesi
 
Dentistanbul’u tercih eden hastalarımız öncelikle ihtiyaçları saptanıp gerçekleştirilecek diş tedavileri, ilgili bölümlerce planlanır ve sonrasında pre-op anestezi muayeneleri yapılır. Anestezi muayenesinde öncelikle hastanın detaylı özgeçmiş (öncesinde geçirdiği ameliyat ve hastalıklar, sürekli kullandığı ilaçlar vb.) bilgileri edinilip, fizik muayenesi gerçekleşir. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat randevusu verilir...
 
Anestezi Risk Grupları
 
- Herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve anestezi riskleri en az olan hastalardır.
- Hafif bir rahatsızlığı olan diyabet ve hipertansiyon gibi, ancak hayatı fonksiyonlarını etkilememiş olan hasta grubu.
- Kalp yetmezliği, solunum yetmezliği gibi hayatı fonksiyonları etkilenmiş ve anestezi riski yüksek olan hasta grubu.
- İleri derecede kalp, karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği olan hasta grubu.
 
Genel Anestezi ve Sedasyon Uyguladığımız Hasta Grupları
 
Çocuk ve erişkin hastaları 5 grupta inceleyebiliriz.
- 4 Yaşından küçük çocuklar(bu grup çocukların ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür)
- Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinler.
- İleri derecede fobisi olan erişkin hastalar.
- Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler (kemik grefti, kemik kisti vb.)
- Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan birçok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat) genel anestezi altında yapılmasını isteyen hasta grubu.